Start

Stenbeck på väg att göra om
Cecilia Tisell, Konsumentombudsmannen (KO).

KO har ordet: Lekland måste bli bättre på säkra lekmiljöer

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. Det är också viktigt att leken är säker. Driver man ett lekland har man ett ansvar att se till att utrustning och miljö inte orsakar onödiga olyckor.

Marui 1 24 BMW 3.5CSL Racing

Nyheter

Populära publikationer

årgång stjärna Wars The Empire Stryker Back Figur massa HAN SOLO LEIA LUKE EMIRE