och gnagare". USA:s president Donald Trump
Förra veckans räntesänkning av amerikanska centralbanken
Den amerikanska kongressledamoten Rashida Tlaib, med

Utbildning i matematik

läs om våra olika utbildningsalternativ här

USA:s tillförordnade försvarsminister Patrick Shanahan vill

Studentintervjuer!

Hur är det att läsa kandidatprogrammet i matematik?

USA:s president Donald Trump har på
en resolution om att ställa president

Fråga Lund om matematik

besök vår frågelåda

Donald Trump går återigen till attack

Forskning i matematik

läs om våra forskargrupper

Imperium Pub Warspel Timbuktu - Empire in the West Africa Sudan 1050-1 Zip VG
palestinska rötter, har beslutat att inte
katastrofal president. Victor Davis Hanson ger

Yolanda Vásquez visiting Lund University, in Panamanian TV

Yolanda Vásquez from Panama was recently interviewed by a Panamanian TV news channel, since there are very few women interested in mathematics. She is a PhD student of

Pellarin Imagerie D. 65533;65533; Epinal-Grand Theatre Nouveau nr 1628 Palace Inve1748

Nailing of PhD thesis

On September 16, Wafaa Assaad nailed her thesis: Superconductivity in the presence of magnetic steps.

[...]

Spikning of PhD thesis

On Tuesday 10th of September 2019 Rachele Anderson has nailed her PhD Thesis titled "Statistical inference and

[...]

orden när han ger sig på

Spikning of PhD thesis

On Tuesday 3rd of September 2019 Carl Åkerlindh has nailed his PhD Thesis titled "Simulation and Estimation of

Roadace Miniatyurs (Storbritannien) röd Osca Plaster 1 250

Patriotisk fest och hån på Trumps militärparad