till marken av ett ungdomsgäng vid
SvD-guide: Därför kom Turkiets attack nu
men Sverige bantar nu insatsen. Samtidigt

Projekt

av offren kan vara vietnameser. Obesvarade
En man greps på onsdagen utanför
Ann Linde (S) kommer att bli
som hyrt boende i generationer oroas
Nio av tio sprängningar olösta: ”En stor utmaning”
Miljardkrav efter ”USA:s värsta hälsokris”

Varför är det lättare att tänka nytt i ett projekt än i det dagliga arbetet?

Sverige beskrivs som ett ”varnande exempel”

Både i det dagliga arbetet och i ett utvecklingsarbete uppstår då och då svårigheter längs vägen. Sådana svårigheter eller störningar kan vara mer eller mindre välkomna. Under ett utvecklingsarbete då man söker sig fram till nya arbetssätt och erfarenheter är tanken...

Familjerådslag 20 år senare

Familjerådslag var en metod från Nya Zeeland som dök upp i Sverige i mitten av 1990-talet. Under flera år spreds metoden över landet och det var en stor och livaktig debatt kring den. Dåvarande Svenska kommunförbundet startade ett försöksprojekt i tio kommuner och det...

Konferens: Att samtala med barn inom socialtjänsten

Konferensen som hålls den 27 september handlar om hur vi samtalar med barn inom ramen för socialtjänstens arbete. Medarbetare från FoU Södertörn berättar om forsknings- och utvecklingsarbete som handlar om att samtala med barn – både med verbal och icke-verbal...

Familjehemsforskning i praktiken

FoU Södertörn har under året genomfört en kunskaps- och utvecklingssatsning med inriktning mot familjehemsvård. Syftet har varit att ge deltagarna möjlighet att ta del av forskning avseende familjehemsvård, att göra en egen undersökning samt att tillämpa kunskapen så...

Korttidsvistelse LSS – hur hanteras barnperspektivet?

I den här studien har barnperspektivet vid handläggning av korttidsvistelse enligt LSS studerats. Studien bygger på 88 sociala utredningar från tio kommuner, gruppintervju med LSS-handläggare och fem föräldraintervjuer. Läs mer och ladda ner rapporten här....

Prata med barn

Ett metodstöd för dig som arbetar med barn inom socialtjänsten

om en pågående brand i en

Igra HO Skoda Octavia läkare modelll leksaksbil 1 87

FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ- och familj samt funktionshinder.

Nu kan du få inblick i vår verksamhet genom att titta på våra filmer!

Tidning: Svenska sajterna göder global nationalism

Läs vårt nyhetsbrev!

InFoU 2019 nr 2

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

TAYLOR and BARRETT ZOO VISITOR

13 + 12 =